Дейности

Основната дейност на хосписа е продължително медицинско наблюдение и лечение на лица с хронични инвалидизиращи състояния, както и на лица с тежки и необратими здравословни проблеми от всички възрастови групи.

Дневна програма

  • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
  • Рехабилитиция
  • Хранене
  • Провеждане на занимания по интереси
  • Осъществяване на социални контакти